Jouw onderneming na Corona

Jouw onderneming voorbereiden op de periode na Corona is iets waar elke ondernemer mee bezig is of alleszins mee bezig zou moeten zijn.

Bovenop de gezondheids- en humanitaire crisis waar we allemaal mee geconfronteerd worden, worden ondernemingen geconfronteerd met enorme economische uitdagingen: Wijzigingen in de supply chain, tijdelijke werkloosheid, enorme daling van de vraag en bovenal een toenemende graad van onzekerheid.

Ook ondernemingen zullen moeten herstellen en een manier vinden om hier uit te komen, liefst van al sterker of beter dan hun concurrenten. Ad hoc reacties zullen dan ook niet voldoende zijn. Een strategie is noodzakelijk.

Corona

Volgende vijf P’s kunnen in dit kader als raamwerk worden gebruikt: Positionering, Planning, Perspectief, Projecten en Paraatheid.

1. Positionering

Hoe jouw onderneming na corona wordt gepercipieerd is belangrijk, maar ook tijdens de crisis is de positionering van groot belang.

Het is belangrijk om te begrijpen welke positie of plaats jouw onderneming heeft t.o.v. je je concurrenten, je leveranciers, je klanten, … .

2. Planning

De definitie van een plan is “een beredeneerd en concreet overzicht maken van gewenste doelstellingen en beschikbare middelen, alsmede een tijdsorde voor verwezenlijking”.

In deze context is de concrete vraag: Welke acties moeten we wanneer ondernemen om uit deze crisis te komen en de onderneming opnieuw operationeel te krijgen?

Het gebrek aan een planning zorgt voor meer onzekerheid en zal het verschil maken tussen een traag herstel of een vliegende start.

3. Perspectief

Op welke manier kijken we tijdens en na deze pandemie naar onze onderneming? En bovenal, hoe ziet de buitenwereld naar de onderneming? Een crisis kan namelijk mensen dichter bij elkaar brengen maar ook een afstand creëren.

Het staat buiten kijf dat de samenleving, en daardoor de economische omgeving, een grote verandering ondergaat en nog een tijd zal ondergaan. Hoe deze verandering een impact zal hebben op jouw onderneming is van groot belang. Hoe je je er op voorbereid, anticipeert of reageert des te belangrijker.

4. Projecten

De antwoorden op bovenstaande vragen geven een richting aan welke projecten of initiatieven je moet ondernemen om ook in deze onzekere tijden jouw onderneming future proof te maken.

De uitdaging zit natuurlijk in het prioriteren van de verschillende projecten. Wees vooral waakzaam voor projecten die allemaal gebruik maken van dezelfde resources (tijd van het management, IT, marketing, …). Dat is namelijk een recept voor interne concurrentie over deze resources en uiteindelijk inefficiënte acties.

5. Paraatheid

Tenslotte moeten we paraat zijn om bovenstaande projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Hoe goed is de onderneming voorbereid op dergelijke projecten? Is dit alles mogelijk wanneer iedereen van thuis werkt?

Om deze oefening te maken voor jouw onderneming kan je als volgt te werk gaan:

    1. Maak een matrix met de 5 P’s in de eerste kolom
    2. Voeg vervolgens 3 kolommen toe: “Tijdens crisis”, “Meteen na crisis” en “De nieuwe standaard”.
    3. Vul nu voor elke P jouw antwoorden in voor elke situatie (tijdens de crisis, meteen na de crisis en de nieuwe standaard).

 

Hieronder kan je alvast een voorbeeld van de matrix terug vinden.

Positionering (Waar willen we naar toe?)
Planning (Wat gaan we doen?)
Perspectief (Wat zien we?)
Projecten (Welke prioriteiten zijn er?)
Paraatheid (Hoe beginnen we er aan?)
Tijdens crisisMeteen na crisisDe nieuwe standaard

Jouw onderneming voorbereiden op de periode na Corona ligt volledig in jouw handen. Met bovenstaande hulpmiddelen kan je alvast aan de slag en de toekomst van jouw onderneming in eigen handen nemen.

Weet je niet waar te beginnen of heb je nood aan een klankbord? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

SAMEN GROEIEN

Het team van Horizon Partners ademt ondernemen en staat te popelen om met jou van gedachten te wisselen. Met de juiste vragen identificeren we samen ongetwijfeld kansen voor jouw onderneming, zowel strategisch als financieel.

Gratis en vrijblijvend eens van gedachten wisselen? Plan dan hier makkelijk jouw afspraak!

LET'S MEET

Selecteer je dienst*
Wanneer?*
Je voornaam*
Je familienaam*
Je telefoonnummer
Geef je ons graag al wat meer info?
Je e-mailadres*
Je bedrijfsnaam