Fiscaliteit: 7 momenten om bij stil te staan – deel 1

Als ondernemer kom je continu in aanraking met de Belgische fiscaliteit. Soms zelfs vaker dan je lief is als je er zo over nadenkt.😬

Denk maar aan:

  • het prille begin van jouw ondernemersverhaal (vennootschap of eenmanszaak?)
  • de maandelijkse uitkering van je loon en/of andere vergoedingen (personenbelasting, bedrijfswagen, onkostenvergoedingen, roerende voorheffing, …)
  • de aankoop van je woning of bedrijfsvastgoed (BTW, registratierechten, vruchtgebruik, erfpacht etc.)

 

Daarom is het goed om even even stil te staan bij de fiscale impact van je beslissingen als ondernemer. En als het kan, nog liefst voordat je de beslissing hebt genomen. Anders kan je enkel maar reageren en niet meer proactief actie ondernemen. En nee, dit hoeft de ondernemersspirit niet af te remmen.

Om je alvast te wapenen met de nodige kennis, geven we je 7 gebeurtenissen of momenten waarop het enorm belangrijk is om extra aandacht te besteden hieraan. In dit artikel gaan we alvast aan de slag met de eerste 2.

Fiscaliteit

1. Een eigen zaak starten: vennootschap of eenmanszaak?

Cliché, maar als ondernemer is dit je eerste beslissing die een grote fiscale impact heeft. Kies je voor een eenmanszaak en worden de professionele winsten in de personenbelasting belast (25 tot 50 %) of kies je voor een vennootschap en worden de winsten belasting in de vennootschapsbelasting (20 tot 25 %). Niet alleen het tarief van de belastingen is verschillend, ook de aansprakelijkheid speelt hier een grote rol. Richt je een vennootschap op dan heb je namelijk de mogelijkheid om je privé vermogen af te scheiden van je zakelijk vermogen.

De keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap is niet altijd even eenvoudig. Bovendien kan dit in de loop van jouw ondernemersverhaal wijzigen, veelal van eenmanszaak overschakelen naar een vennootschap. De meest prominente factoren die een impact hebben op deze keuze zijn:

– De hoogte van de geraamde winsten: Bij een beperkte winstgevendheid, zeker in de beginfase, wordt vaak gekozen voor een eenmanszaak om de uitgaven te beperken. Denk maar aan notariskosten, boekhouding, oprichtingskapitaal, … .

– Risico inschatting: Het oprichten van een vennootschap heeft het voordeel om je privĂ© en zakelijk vermogen enigszins te scheiden. Een vennootschap kan in sommige gevallen dan ook zorgen voor het beperken van risico’s voor je persoonlijk vermogen.

– Alleen of samen: Een vennootschap kan je met meerdere mensen starten en exploiteren, een eenmanszaak is strikt persoonlijk. Wil je dus samen, met je partner of iemand anders, iets opzetten? Dan ben je in de meeste gevallen aangewezen op een vennootschap.

 

2. Bepalen van je inkomen

Beroepsinkomsten

Ondernemers werken vanuit een bepaalde overtuiging, een zeker passie. Maar het financiële plaatje moet natuurlijk ook kloppen.

Heb je een eenmanszaak? Dan wordt de winst die je maakt aanzien als een vergoeding voor de geleverde prestaties. Deze worden vervolgens belast aan de progressieve tarieven van de personenbelasting (tussen 25 en 50 %).

Werk je met een vennootschap, dan zal de (algemene vergadering van) de vennootschap jou als bestuurder een vergoeding toekennen voor de geleverde prestaties. Dit kan gaan om:

  • een nettoloon
  • gratis terbeschikkingstelling van een personenwagen
  • gratis terbeschikkingstelling van een smartphone, al dan niet met abonnement
  • gratis terbeschikkingstelling van een pc of laptop, al dan niet met internetabonnement
  • gratis terbeschikkingstelling van een woning, al dan niet gemeubeld
  • gratis terbeschikkingstelling van nutsvoorzieningen (verwarming en elektriciteit)

 

Voor al de zaken die gratis ter beschikking gesteld worden door de vennootschap zal er een voordeel alle aard (VAA) worden aangerekend. In bovenstaande gevallen heeft de wetgever hier forfaitaire bedragen bepaald. Is dit niet voorzien? Dat stemt het VAA overeen met de werkelijke waarde van het voordeel.

Op je bezoldiging, inclusief VAA, betaal je net als bij een eenmanszaak de progressieve tarieven in de personenbelasting aangezien het ook hier gaat om beroepsinkomsten.

Andere inkomsten

Naast beroepsinkomsten zijn er nog 3 andere categorieën van inkomsten met elk hun specifieke belastingtarief of -berekening, namelijk:

    • roerende inkomsten (auteursrechten, intresten, verhuur van roerende goederen, …)
    • onroerende inkomsten (vnl. verhuur van onroerende goederen)
    • diverse inkomsten

    

Alhoewel deze inkomsten geen vergoeding voor arbeidsprestaties inhouden, kunnen ze wel aan de orde zijn voor jouw als ondernemer. Denk maar aan grafische ontwerpers of website designers waarbij een deel van de ontvangen vergoedingen betrekking heeft op de auteursrechten van hun werken. Of de ondernemer die een aantal roerende goederen privé in eigendom heeft en deze verhuurt aan zijn vennootschap zodat zij deze kan gebruiken om haar activiteiten uit te oefenen.

De terugbetaling van privé gemaakte kosten, forfaitair of o.b.v. werkelijke uitgaven, maken geen onderdeel uit van de bezoldiging en zijn dan ook niet belastbaar.

 

Ben je benieuwd naar meer momenten waarop het belangrijk is om stil te staan bij de fiscale impact van jouw beslissingen?

In de volgende artikels van deze reeks gaan we in op de volgende momenten:

3. Aankoop van een (tweede) woning

4. Aankoop van bedrijfsvastgoed

5. Investeren en financieren

6. Einde van een boekjaar (vennootschap) of aflopen van een kalenderjaar (eenmanszaak)

7. Sparen

 

SAMEN GROEIEN

Het team van Horizon Partners ademt ondernemen en staat te popelen om met jou van gedachten te wisselen. Met de juiste vragen identificeren we samen ongetwijfeld kansen voor jouw onderneming, zowel strategisch als financieel.

Gratis en vrijblijvend eens van gedachten wisselen? Plan dan hier makkelijk jouw afspraak!

LET'S MEET

Selecteer je dienst*
Wanneer?*
Je voornaam*
Je familienaam*
Je telefoonnummer
Geef je ons graag al wat meer info?
Je e-mailadres*
Je bedrijfsnaam