Circulaire economie: Wat is het en wat moet je er mee als ondernemer?

Circulair vs lineair 

“Circulaire economie”: Aan de toog op café, op het nieuws of in de krant, ooit al wel eens van gehoord maar wat is het nu juist? Wanneer je spreekt over de circulaire economie denken we vaak aan recycleren, hergebruiken en minder afval. Alhoewel dit belangrijke onderdelen zijn, gaat de circulaire economie veel verder dan enkel dat.  

Om de volledige omvang ervan te begrijpen, kan je het concept “circulair” het beste onderverdelen in twee grote stukken, namelijk alles wat te maken heeft met het grondstoffengebruik enerzijds en de systeemveranderingen anderzijds. 

Wat betreft het grondstoffengebruik wordt in de circulaire economie de focus gelegd op: 

  • Reduceren van het grondstofgebruik 
  • Maximaal hergebruiken van producten en onderdelen 
  • Recycleren d.w.z. hoogwaardig hergebruik van grondstoffen 

 

Kijk je echter naar de systeemveranderingen, dan streeft de circulaire economie naar: 

 • Gesloten kringlopen 
 • Hernieuwbare energie 
 • Systeemdenken
   

De circulaire economie heeft in beide gevallen als doel om het waardeverlies van een product, en de materialen waaruit het is opgebouwd, tijdens de consumptie te minimaliseren.  Minder verbruiken en meer gebruiken met andere woorden.  

Circulaire Economie

De lineaire economie daarentegen neemt grondstoffen en maakt er een product van. Op het moment dat een product verkocht is, daalt zowel de waarde van het product als de functionaliteit van de materialen sterk. In sommige gevallen wordt de waarde zelfs negatief, namelijk wanneer je moet betalen om het weg te doen. 

Aan de hand van een alledaags voorbeeld wordt het verschil tussen de circulaire en de lineaire economie helemaal duidelijk. Laten we even kijken naar een toestel dat ieder van ons kent en gebruikt: een vaatwasmachine. 

In de circulaire economie is de levensduur van deze machine in eerste instantie veel langer. Gaat hij toch stuk, of voldoet hij niet meer aan de standaarden, dan zal hij eerst hersteld worden, of een upgrade krijgen. Om vervolgens opnieuw gebruikt te worden, door uzelf of door een tweede eigenaar.  

Kan de vaatwasmachine niet meer verkocht worden, zal men van de herbruikbare onderdelen nieuwe machines maken. Kan ook dat niet meer, dan worden de materialen van de machine gerecycleerd tot nieuwe materialen. Materialen die in de lineaire economie als afval worden beschouwd, worden dus grondstoffen in de circulaire economie  

 

Waarom circulair? 

Maar waarom de switch van lineair naar circulair vraag je je misschien af. Wel daar zijn verschillende belangrijke redenen voor. 

De reden die wereldwijd geldt, is het feit dat grondstoffen nu eenmaal niet oneindig op voorraad zijn. Bovendien groeit de wereldbevolking gestaag verder, waardoor we ook steeds met meer mensen zijn en dus de vraag naar grondstoffen toeneemt. De combinatie van een toenemende vraag en een krimpend aanbod van grondstoffen leidt ongetwijfeld tot (forse) prijsstijgingen.  

Daarbij bestaat er een niet te onderschatten impact op het milieu wanneer we steeds meer maar ook moeilijker bereikbare grondstoffen moeten ontginnen om in de toenemende wereldconsumptie te voorzien.  

Voor ons als Vlaamse bedrijven, maar ook bedrijven elders in Europa, zijn we ook nog eens enorm afhankelijk van de invoer van grondstoffen uit andere delen van de wereld. Dit betekent dat we zelf te weinig impact hebben om de beschikbaarheid ervan waardoor we ook financieel afhankelijk worden van andere landen/continenten. Niet meteen iets waar je als ondernemer, of land, warm van wordt.  

De circulaire economie zorgt tenslotte ook voor extra opportuniteiten om te innoveren, met creatie van extra jobs en welvaart als gevolg.  

 

Wat moet je er nu concreet mee als ondernemer? 

Je denkt nu misschien: Dat is allemaal leuk maar wat moet ik daar nu mee als ondernemer? Een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van zaken doen. Het biedt allemaal opportuniteiten voor ons als ondernemers: nieuwe business modellen, nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe mogelijkheden tot samenwerken, nieuwe klanten, … .  

Ondernemingen en ondernemers doen er daarom goed aan om enerzijds te overleggen met hun leveranciers van onderdelen en grondstoffen om zo gerecycleerde, recycleerbare of herbruikbare materialen in te kunnen zetten. Anderzijds kan je ook afspraken maken met tussenhandelaren of winkelketens om bijvoorbeeld herstel, verhuur, upgrade of terugname te organiseren.  

Daarnaast is er een acute nood aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Denk maar aan sensoren om de staat, het gebruik en de locatie van geleasede machines of materialen te monitoren. Of nieuwe processen die stoffen van een niet-hernieuwbare oorsprong kunnen vervangen.  

Verder nog enkele concrete tips: 

 • Herdenk jouw strategie en lever productdiensten in plaats van enkel producten. Je verdeelt grondstoffen, materialen en producten maar behoudt er de verantwoordelijkheid over. Kijk wat je nu levert en wat je écht aanbiedt. Waar bedien je je klant écht mee? Dit komt vaak neer op verder gaan dan enkel een product verkopen, maar je klanten voorzien in continuïteit van dit product. Met een langere termijn relatie tot gevolg. 
   
 • Echt nieuw is de circulaire economie niet. Eén van de bekendste kopieerapparatenverdelers (Xerox) past dit systeem namelijk al meer dan een decennium toe: Een kopieermachine wordt niet meer gekocht, wel x-aantal kopieën volgens contract. En dat lijkt te werken voor hen, dus kijk eens of dit ook voor jouw onderneming past en… kopieer het gewoon.  
 • Alhoewel voor velen onder ons openlijk (zakelijke) ideeën delen niet evident is, is het delen van informatie en ideeën in de circulaire economie van onschatbare waarde. Door te praten met anderen leer je sneller en creëer je grotere innovaties. 
 • Kijk naar je eigen business model en begin klein: Wat kan je hergebruiken, een tweede leven geven? Kan je minder afval creëren? Kan je inzetten op hernieuwbare energie? Informeer je klanten, vraag hen naar ideeën. 

 

Wil je meer weten over circulaire economie? Dan kan je ook terecht op volgende websites: 

 

En ben je nog op zoek naar inspiratie? Kijk dan zeker eens naar de volgende bedrijven: 

 

SAMEN GROEIEN

Het team van Horizon Partners ademt ondernemen en staat te popelen om met jou van gedachten te wisselen. Met de juiste vragen identificeren we samen ongetwijfeld kansen voor jouw onderneming, zowel strategisch als financieel.

Gratis en vrijblijvend eens van gedachten wisselen? Plan dan hier makkelijk jouw afspraak!

LET'S MEET

Selecteer je dienst*
Wanneer?*
Je voornaam*
Je familienaam*
Je telefoonnummer
Geef je ons graag al wat meer info?
Je e-mailadres*
Je bedrijfsnaam