Business Model Canvas: De plattegrond voor jouw onderneming

Als ondernemer ben je niet alleen verantwoordelijk voor het goede verloop van de dagdagelijkse activiteiten, maar sta je ook in voor de strategie en toekomstige groei van je onderneming.

Alhoewel het nadenken over de strategie en de toekomst van je onderneming vaak achterblijft door de dagdagelijkse drukte, loont dit wel de moeite. Sterker nog: Het is zelfs onmisbaar om vandaag als ondernemer het verschil te kunnen maken.

Het stelt je als ondernemer namelijk in staat om een aantal weldoordachte keuzes op lange termijn te maken, rekening houdend met diverse factoren zoals:

 • Huidige en toekomstige marktontwikkelingen;
 • Klantenrelaties en leverancierssegmenten;
 • Jouw unieke waarde propositie;
 • Voornaamste inkomsten en kosten;

Door het bepalen van een strategie waarbij je op lange termijn enkele belangrijke keuzes bepaald, geef je jezelf bovendien een leidraad bij het maken van beslissingen op kortere termijn. Een strategie zorgt er dus voor dat je op een consistente manier aan de groei van je onderneming bouwt.

 

Het Business Model Canvas

Er zijn verschillende hulpmiddelen en denkkaders om van start te gaan met het bepalen van de strategie van je onderneming. Eén daarvan is het Business Model Canvas (van Alexander Osterwalder).

Dit model bied je de mogelijkheid om op een A4 (of A3) je bedrijfsmodel in kaart te brengen en zo  je bedrijfsstrategie verder uit te werken (of aan te passen).

Business Model Canvas - Ontdek Hier De Plattegrond Voor Jouw Onderneming2                Business Model Canvas Ontdek Hier De Plattegrond Voor Jouw Onderneming

 

Het Busines Model Canvas kan worden opgedeeld in vier hoofdonderdelen en negen subonderdelen.

  1. Infrastructuur
   • Middelen: identificeert de belangrijkste middelen om het business model te doen werken.
   • Activiteiten: beschrijft de meest cruciale activiteiten die de onderneming moet uitvoeren om waarde te creëren
   • Partners: Omschrijving van de belangrijkste stakeholders die het business model mogelijk maken
  2. Waardepropositie: het geheel van producten en diensten dat waarde creëert voor een specifieke klantensegment
  3. Klanten
   • Klantsegmenten: identificatie van één of meerdere groepen die je als ondernemer wil helpen/bedienen
   • (Verkoop)kanalen: raakpunten tussen de onderneming en de (potentiële) klanten waarbij de waarde kan worden gecommuniceerd of gecreëerd
   • Klantenrelaties: beschrijft de relatie die je wenst op te bouwen met je klanten en hoe je bepaalde klantensegmenten zal benaderen
  4. Financieel
   • Opbrengsten: Brengt de inkomsten in kaart per klantensegment en per waarde-propositie
   • Kosten: Beschrijft alle kosten die nodig zijn om het business model mogelijk te maken

 

Door het volledige canvas in te vullen, krijg je een beter inzicht op de onderlinge impact van de verschillende onderdelen. Hierdoor zal je vervolgens in staat zijn om:

 • De onderdelen beter op elkaar af te stemmen om zo een consistente strategie uit te werken.
 • Tekortkomingen of sterke punten van je business model in kaart te brengen.
 • Op een gestructureerde manier en met meer inzicht aan je bedrijfsstrategie te werken.

 

Het spreekt voor zicht dat je niet over één nacht ijs gaat als het gaat om je bedrijfsstrategie. Overhaast je dan ook niet en spendeer voldoende tijd aan elk onderdeel. De kans is bovendien groot dat je regelmatig zaken aanpast omdat je tot nieuwe inzichten komt.

In onze volgende artikels van de reeks Business Model Canvas gaan we dieper in op elk onderdeel en nemen we enkele ondernemingen onder de loep.

Wil je je verder verdiepen in het Business Model Canvas, dan is het boek van P.W. van der Pijl Business Model Shifts een aanrader. Je kan de keynote ook op op youtube bekijken via deze link.

Gebruik je graag een template om alvast aan de slag te gaan voor jouw onderneming? Download dan hier een gratis exemplaar van Horizon Partners.

SAMEN GROEIEN

Het team van Horizon Partners ademt ondernemen en staat te popelen om met jou van gedachten te wisselen. Met de juiste vragen identificeren we samen ongetwijfeld kansen voor jouw onderneming, zowel strategisch als financieel.

Gratis en vrijblijvend eens van gedachten wisselen? Plan dan hier makkelijk jouw afspraak!

LET'S MEET

Selecteer je dienst*
Wanneer?*
Je voornaam*
Je familienaam*
Je telefoonnummer
Geef je ons graag al wat meer info?
Je e-mailadres*
Je bedrijfsnaam