Blockchain en ondernemen: Wat je zeker moet weten.

Om blockchain te begrijpen, is het belangrijk om eerst goed te begrijpen hoe de wereld om ons heen op dit moment functioneert. Zo steunen heel veel diensten en software die we vandaag de dag gebruiken op databases. Zonder dat we dat op die manier ervaren uiteraard. Databases zijn namelijk lijsten waarin alle gegevensmutaties onder elkaar worden bijgehouden. Denk maar aan de financiële transacties bij de banken, de inschrijving in het bevolkingsregister, klantenlijsten bij alle bedrijven waar je klant bent, … . 

Blockchain En Ondernemen

En elke database wordt vervolgens beheerd door de onderneming, overheid of andere partij in kwestie. De database wordt steeds bewaard op een centrale plaats, veilig afgesloten van de buitenwereld. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat het gebruik van deze databases, zijnde toegang tot de gegevens of het uitvoeren van een transactie, altijd toestemming vraagt van de beheerder.

Bovendien gaat het allemaal om verschillende, centraal afgesloten databases. Zo heeft elke onderneming zijn eigen database. Ze met elkaar in verbinding brengen, zonder de veiligheid in het gevaar te brengen, is daardoor enorm moeilijk. Gebeurt dit toch, dan wordt er vaak een derde partij aangesteld om de nodige controles uit te voeren en de veiligheid te garanderen. Met als gevolg dat dit alles enorm duur, langzaam maar ook fraudegevoelig is.  

 

De blockchain: algemeen principe 

Nu je in grote lijnen begrijpt hoe alles werkt wanneer er geen blockchain wordt gebruikt, zal je ook snel begrijpen waarom blockchain zo revolutionair is.  

Zo is er om te beginnen bij blockchain geen sprake van centrale databases. Het is namelijk een decentraal en open, in tegenstelling tot wat de vandaag kennen. Dit betekent dat geen enkel bedrijf, overheid of andere instantie exclusief eigenaar is van een blockchain. Iedereen die er in participeert is samen eigenaar. Vergelijk het met internet of e-mail. Iedereen kan op elk moment vrij beslissen om er aan deel te nemen of het te benutten.  

Een tweede kenmerk dat blockchain uniek maakt is het feit dat elke partij in het netwerk beschikt over een gesynchroniseerde kopie van de databank. Er bestaat dus geen ‘officiële’, centrale component waarop alle andere versies gebaseerd zijn. Alle versies zijn evenwaardig en vormen samen het geheel van de blockchain.  

De blockchain is dus in feite een werkwijze. Niet meer en niet minder. Het is een techniek, op software gebaseerd, om transacties tussen (vele) partijen correct te doen verlopen en dit zonder dat er nog een centrale bemiddelaar nodig is. Dit maakt ook dat iedereen er nieuwe toepassingen kan mee bouwen, zonder dat er toestemming nodig is van een centraal beherende partij. Net zoals iedereen vrij is om nieuwe toepassingen te bouwen die gebruik maken van het internet.  

We moeten vermelden dat blockchain ook semi-gedecentraliseerd kan worden toegepast, waarbij enkel geselecteerde partijen kunnen deelnemen aan de blockchain. Denk bijvoorbeeld aan een blockchain die een bepaald product moet tracken, van productie tot consumptie. Deze zal enkel toegankelijk worden gemaakt voor de relevante partijen (producent, vervoerder, verkoper, consument). 

 

Een blockchain: de toepassing 

De blockchain is dus een werkwijze. Een blockchain is een concrete toepassing hiervan. Dit betekent dan ook dat iedereen op elk moment gebruik kan maken van verschillende blockchains 

Een enkele blockchain kan je je het beste visueel voorstellen als een excel werkblad, een dataset met verschillende lijnen, die gedeeld wordt met iedereen ter wereld die dit wil. Iedereen die meedoet met deze specifieke blockchain beschikt op elk moment over een exacte kopie. En iedereen kan op elk moment wijzigingen aanbrengen, met één belangrijke beperking: er kunnen alleen nieuwe regels onderaan de dataset worden toegevoegd. Dus je kan geen regels wijzigen of verwijderen (zonder dat dit zichtbaar is).   

Doordat je geen voorgaande regels ongezien kan wijzigen, maar enkel nieuwe regels kan toevoegen, is het (quasi) onmogelijk om informatie in de blockchain te vervalsen.  Anders voorgesteld: De dataset is een ketting van blokken, waarbij elk blok één of meerdere transacties omvat. Elk blok is op zijn beurt beveiligd en voorzien van een eigen digitale handtekening of “hash” alsook de digitale handtekening van de voorgaande blok in de ketting. Bij elke wijziging van een blok creëer je in feite een nieuwe blok, met een nieuwe hash en een verwijzing naar de vorige blok. 

Wil je dus een blok manipuleren dan moet je ook het vorige blok wijzigen omdat anders de verwijzing naar het vorige blok d.m.v. de unieke hash niet meer overeenstemt. Daarbovenop moet je ook de blokken bij alle deelnemers in de blockchain op dat moment wijzigen aangezien elke partij die participeert in de blockchain beschikt over een gesynchroniseerde kopie van de blockchain. 

Blocks And Hashes - Blockchain Simply Explained - Free Transparent Png Download - Pngkey

En net daar zit het grote potentieel van blockchain. Omdat het frauduleus wijzigen van data in een blockchain enorm moeilijk (onmogelijk?) blijkt te zijn, lijkt de behoefte aan een neutrale derde partij om de data te verifiëren overbodig.  

Dit wordt snel duidelijk aan de hand van volgende twee voorbeelden: 

 • Je betaalt bij de supermarkt? De bank treedt op als tussenpersoon, registreert de transactie en haalt zo je geld van de rekening en zet het op de rekening van de supermarkt. De bank verifieert namelijk aan de supermarkt dat je wel degelijk voldoende geld op de rekening hebt staan op je boodschappen te betalen. De supermarkt gaat je nu eenmaal niet op je woord geloven.
   
 • Je koopt een woning? De notaris treedt op als neutrale partij die de transactie registreert en dit opneemt in de nodige registers. De notaris garandeert de koper dat de verkoper wel degelijk de rechtmatige eigenaar is van je toekomstige woning en deze kan/mag verkopen. Je gelooft de verkoper ook niet op zijn woord om dan later er op uit te komen dat je een mooie som hebt betaald aan de verkeerde persoon waardoor je nu noch een woning noch geld op de rekening hebt staan.  

Al deze tussenpersonen, zoals de notaris en de bank, worden door blockchain overbodig gemaakt want iedereen die deelneemt aan een specifieke blockchain kan zelf verifiëren of de gedeelde informatie correct is.  

 

Uitdagingen 

De blockchain is uiteraard ook niet perfect en kent haar eigen uitdagingen. Zo is het maar de vraag hoe veel last we zullen krijgen van vertragingen in blockchains wanneer het aantal uitgevoerde transacties exponentieel groeit. Een groter netwerk en meer transacties betekent namelijk automatisch meer data versturen en opslaan. Wanneer je in de supermarkt wil betalen, wil afrekenen in je favoriete restaurant of take-away wil bestellen, wacht je toch liefst geen 10 minuten alvorens de betaling wordt bevestigd.  

Bovendien kan blockchain niet bestaan zonder internet waardoor we nog meer afhankelijk worden van het internet. Daardoor zijn ook kwetsbaarder voor fysieke aanvallen op de onderliggende internetinfrastructuur.  

 

Wat kan je er nu concreet mee als ondernemer? 

De blockchain kan in verschillende sectoren grote veranderingen veroorzaken. Als je zelf kaas hebt gegeten van software en IT kan je misschien zelfs je eigen toepassingen met blockchain ontwikkelen. 
Ben je zelf niet technisch aangelegd of thuis in softwareontwikkeling, dan doe je er op dit moment goed aan om nieuwe blockchain toepassingen in de voor jouw relevante sectoren op te volgen. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar er snel bij zijn kan je een groot concurrentieel voordeel opleveren. 

We geven je bij Horizon Partners alvast enkele concrete toepassingen van de blockchain mee die we in de (nabije) toekomst mogen verwachten of momenteel al worden uitgerold: 

 • Betalingsverkeer: In eerste instantie voor internationale betalingen, waarbij het nu vaak lang duurt alvorens deze betalingen worden verwerkt. Door blockchain komt er geen bank meer aan te pas om alle informatie te verifiëren. Of wordt de verwerkingssnelheid van de banken veel hoger. 
   
 • Aan- en verkoop van vastgoed: Het eigendomsrecht van vastgoed kan eenvoudig worden vastgelegd in een blockchain. Bovendien kan het eigendomsrecht ook veel eenvoudiger worden opgedeeld in kleinere stukken, zodat ook hier een nieuwe investeringsmarkt kan ontstaan. Alhoewel dit eerder op langere termijn pas een relevante markt zou kunnen zijn wat ons betreft. 
   
 • Persoonlijke gegevens: Blockchain maakt het mogelijk voor individuen om opnieuw eigenaar te worden van hun persoonlijke gegevens. Ze kunnen dan zelf kiezen aan wie ze welke informatie delen en moet je dit niet per verzekeraar, bank, overheidsinstelling, … telkens opnieuw delen. 
   
 • Logistiek: Producten die via blockchain worden voorzien van alle nodige informatie zoals transportdata, beschadigingen, eigendom, … die telkens real-time te raadplegen is en onmogelijk te vervalsen. 
   
 • Voedselveiligheid: Als alle data van voeding wordt opgeslagen via blockchain, van alle schakels in de voedselketen, dan is het mogelijk voor bedrijven om fraude sneller te detecteren en bedorven of slecht bewaarde producten vroegtijdig te verwijderen.
   
 • Retail: Met blockchain kan bij het tegengaan van namaakproducten een enorme stap voorwaarts worden gezet. 

 

Lees je graag nog wat meer over blockchain, dan kan je ook zeker hier een kijkje nemen:

 

Of bekijk volgende video op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4

SAMEN GROEIEN

Het team van Horizon Partners ademt ondernemen en staat te popelen om met jou van gedachten te wisselen. Met de juiste vragen identificeren we samen ongetwijfeld kansen voor jouw onderneming, zowel strategisch als financieel.

Gratis en vrijblijvend eens van gedachten wisselen? Plan dan hier makkelijk jouw afspraak!

LET'S MEET

Selecteer je dienst*
Wanneer?*
Je voornaam*
Je familienaam*
Je telefoonnummer
Geef je ons graag al wat meer info?
Je e-mailadres*
Je bedrijfsnaam